TURNIEJ GRY PLANSZOWEJ „CZAS NA START-UP!”

Turniej gry planszowej „Czas na strat-up!”  to kolejne wydarzenie w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół, które przystąpiły do projektu. Każda placówka może zgłosić dwa pięcioosobowe zespoły uczniów (czterech członków drużyny oraz jedną osobę rezerwową).

Dlaczego warto zgłosić drużynę do turnieju?

Ponieważ udział w rozgrywkach to nie tylko świetna zabawa, możliwość zdobywania umiejętności pracy w zespole, treningu logicznego myślenia oraz zdolności analitycznych ale też szansa otrzymania cennych nagród. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe o wartości 1250,00 zł dla każdego laureata oraz o wartości 800,00 zł dla pozostałych finalistów. Wyróżnione zostaną również szkoły finalistów nagrodami o wartości 3500,00 zł.

Jak zgłosić drużynę?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego link został przesłany na adres email każdego nauczyciela biorącego udział w akcji edukacyjnej. Do rozgrywek wojewódzkich zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 zespołów z każdego regionu.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn do 30 października 2019 r.
O kwalifikacji do udziału decyduje poprawność przesłanych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

Harmonogram rozgrywek:

 • 12.11.2019 r. - Białystok
 • 14.11.2019 r. - Lublin
 • 18.11.2019 r. - Kielce
 • 19.11.2019 r. – Rzeszów
 • 26.11.2019 r. - Olsztyn
 • 06.12.2019 r. – Finał w Warszawie

Regulamin Turnieju gry planszowej „Czas na Start-up!”
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie

INFORMACJE O AKCJI EDUKACYJNEJ "LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III"

Akcja skierowana jest do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (po 100 klas z każdego województwa).

Celem akcji jest wzrost wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz poznanie, jakie możliwości młodym ludziom dają Fundusze Europejskie oraz jak wspierają tworzenie i rozwój firm.

Zajęcia podzielone są na dwie 45 - minutowe lekcje. Podczas pierwszej z nich uczniowie oglądają film animowany wprowadzający do lekcji, a także uczą się tworzyć uproszczony model biznesowy (Business Model Canvas) i wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów. Podczas drugiej części zajęć uczniowie grają w grę edukacyjną „Czas na Start-up!” Podczas gry uczniowie wcielają się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwija własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło zadanie realizacji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” firmie PRownia - Sztuka Relacji s.c. Karolina Koziejowska Anna Zakrzewska.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ

 • Wśród materiałów przeznaczonych na pierwszą część zajęć znajdują się: scenariusz lekcji, film animowany, prezentacja, karty pracy, dodatkowy materiał dydaktyczny dla nauczyciela i broszura o Unii Europejskiej;
 • Nauczycielom przekazane zostaną także gry planszowe „Czas na Start-up!”, które będą podstawą drugiej części zajęć. Do gier dołączona będzie instrukcja w formie drukowanej oraz filmowej;
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymają drobne upominki;
 • Przystępująca do akcji szkoła otrzyma pakiet powyższych materiałów przesyłką kurierską oraz drogą elektroniczną. Wszystkie materiały dydaktyczne są bezpłatne i zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE

Dodatkowo, uczniowie będą mieli szansę wziąć udział w dwuetapowych rozgrywkach edukacyjnej gry planszowej „Czas na Start-up”. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki.

DODATKOWA NAGRODA DLA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA ORAZ PLACÓWKI, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO AKCJI

Każda szkoła, która przystąpi do akcji i nauczyciele, którzy przeprowadzą lekcję, a także prześlą wszystkie wymagane dokumenty, mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest 25 nagród dla szkół o wartości 3 500,00 zł / szt. oraz 25 nagród dla nauczycieli o wartości  850,00 zł/ szt.

ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA

Przystępując do akcji zarówno placówka, jak i nauczyciel zobowiązują się do:

 • Przeprowadzenia lekcji zgodnie z przesłanym scenariuszem;
 • Przekazania upominków uczniom;
 • Przesłania potwierdzeń przeprowadzonych lekcji i uzupełnienia ankiety oceniającej;
 • Przeprowadzenia testu wiedzy wśród uczniów (wybrane placówki) i przesłania wyników na adres Wykonawcy akcji edukacyjnej (testy zostaną dostarczone przez Wykonawcę).

WAŻNE TERMINY

Czas trwania akcji: 02.09.2019 r. – 31.12.2019 r., w tym:

 1. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w akcji edukacyjnej: 02.09.2019 r. – 26.09.2019 r.;
 2. przeprowadzanie Lekcji i przyjmowanie potwierdzeń przeprowadzenia Lekcji: 08.10.2019 r. – 30.10.2019 r.;
 3. przyjmowanie zgłoszeń zespołów do rozgrywek wojewódzkich: 01.10.2019 r. – 30.10.2019 r;
 4. przeprowadzenie konkursu na hasło promujące Fundusze Europejskie i przekazanie nagród dla nauczycieli i szkół biorących w nim udział: 01.11.2019 r. – 30.11.2019r.;
 5. przeprowadzenie rozgrywek na etapie wojewódzkim i przekazanie nagród dla szkół biorących w nich udział – 01.11.2019 r. – 30.11.2019 r.;
 6. przeprowadzenie finału rozgrywek w Warszawie – 06.12.2019 r.

Kontakt

Kontakt

Biuro projektu: PRownia - Sztuka Relacji s.c.

ul. Grażyny 1 A lok. 7

15-342 Białystok

tel.: 515 374 091

e-mail: kontakt[usun-to]@lekcjaofunduszach.pl